USB thu WiFi TenDa W311MI- Thiết kế Mini không anten

147.000

  • Cuộc gọi internet
  • Xem tuyết video
  • Trình duyệt web
  • Check Email
  • Chia sẻ tập tin trong nhà.
Danh mục: