Trong thời đại công nghệ hiện đại và đi trực tiếp vào đời sống của mỗi người dân. Ổ cứng HDD đã trở thành bộ phận vô cùng quan trọng và quen thuộc đối với cư dân công nghệ.