Dell Inspiron 3470 ST – Sản phẩm chính hãng hiện đại

9.400.000

Đăc điểm sản phẩm Dell Inspiron 3470 ST – Sản phẩm chính hãng hiện đại

Thông tin sản phẩm

  • SKU: TP-000056
  • Giá: 9.400.000đ