Đế Tản Nhiệt Laptop Cooling Pad N99 2 FAN

189.000

  • Thương hiệu: Cooling pad
  • Model: N99
  • Kích thước: 35 x 25 x 3 cm
  • Số quạt: 2
  • Kích thước quạt: 12 cm
  • Kiểu giao tiếp: USB